5 May 2012

HIDRELLEZ(BAHAR BAYRAMI)

                                   
Hıdrellez Nedir, Neden Kutlanır?
Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdırellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdırellez şeklini almıştır. Halk arasında kullanılan takvime göre eskiden yıl ikiye ayrılmakta idi. 6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmakta idi. Bu yüzden 6 Mayıs Günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelir ki, bu da baharın gelişi olarak kutlanıp bayram yapılır. Hıdırellez çeşitli inanışlara göre çeşitli şekillerde kutlanır. Ama kutlanış amacı her yerde aynı olarak baharın gelişidir. Ülkemizde yaygın inanış Hızır Peygamber’e olan inanıştır. Hızır Peygamber, yaygın bir inanca göre, hayat suyu (ab-ı hayat) içerek ölmezliğe ulaşmış, zaman zaman özellikle baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk,bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş bir ulu ya da peygamberdir. Hızır’ın hüviyeti, yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, baharın, baharla vücut bulan taze hayatın sembolüdür.
Hızır Aleyhisselama Atfedilen Diğer Özellikler Şunlardır:
1. Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşarak insanların dileklerini yerine getirir.
2. Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yardım eder.
3. Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
4. Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
5. Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.
6. İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.
7. Uğur ve kısmet sembolüdür.
8. Mucize ve keramet sahibidir.
Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdırellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdırellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdırellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır. Hıdırellezde insanlar piknikler giderler, geziler düzenleyip baharın gelişini eylenerek kutlarlar..
                                                
Ben küçükken ailemle birlikte tüm komşular pikniğe giderdik,o günlerin hazzı bir başkaydı sanki daha mutluyduk.
Gül ağacına dilek kağıtları bağlardık....Diplerine dileğimizi çizerdik çubukla.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

DEĞERLİ YORUMLARINIZ...